Organizacja studiów

 

Trzy-semestralne studia podyplomowe dla nauczycieli i nauczycielek realizowane w ramach projektu „Uczę informatyki z pasją" prowadzone będą w  trybie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

 

Zajęcia będą odbywać się w trzech 20/25 osobowych grupach.

Na potrzeby projektu zostaną udostępnione sale wykładowe oraz laboratoria  Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych  oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

Harmonogram* zajęć znajduje się na stronie Projektu w zakładce Pliki do pobrania.


* W przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie zajęć okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/ów zajęć i poinformuje Uczestników/Uczestniczki za pośrednictwem strony internetowej Projektu niezwłocznie po zaistnieniu powyższej sytuacji.

Kontakt z Kandydatami/Kandydatkami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.