FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Co trzeba zrobić, aby zgłosić się do projektu?

  Zapoznać się z Regulaminem Projektu oraz wypełnić i wysłać komplet dokumentów rekrutacyjnych, na które składają się Formularz Rekrutacyjny oraz załączniki. - Szczegółowa informacja o wymaganych dokumentach rekrutacyjnych oraz sposobie ich dostarczenia znajduje się w Regulaminie Projektu. 2. Czy o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

  Nie. Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie. O zakwalifikowaniu do Projektu zadecyduje ocena formalna, a następnie merytoryczna. 3. Czy studia podyplomowe są bezpłatne?

   Udział w studiach podyplomowych organizowanych w ramach "Działania 9.4 PO KL" jest bezpłatny 


 4. Czy do udziału w Projekcie kwalifikują się nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych?

  Nie. Projekt jest skierowany wyłącznie do nauczycieli i nauczycielek szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

    5. Czy do udziału w Projekcie kwalifikują się nauczyciele i nauczycielki z województwa mazowieckiego?

  Tak.  Projekt jest skierowany wyłącznie do nauczycieli i nauczycielek, którzy zamieszkują i zarazem pracują na terenie województwa mazowieckiego.
   


 6. Kiedy rozpoczynają się studia podyplomowe?

  Studia podyplomowe rozpoczną się w październiku, zajęcia odbywać  będą się w trybie zaocznym, w soboty i niedziele. Studia trwają  3 semestry. Szczegółowe harmonogramy będą udostępniane osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu.


 7. Czy Projekt wyklucza uczestnictwo osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy?

  Nie. Projekt nie wyklucza uczestnictwo osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.


 8. Czy wraz z Formularzem Rekrutacyjnym należy złożyć Regulamin?

  Nie, nie ma potrzeby załączania do Formularza Regulaminu.


 9. Czy organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu, noclegu oraz wyżywienia Uczestnikom/czkom projektu?

  Nie. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu, noclegu oraz wyżywienia Uczestnikom/czkom projektu.


 10. Co otrzymają Uczestnicy/czki po ukończeniu studiów podyplomowych?

  Absolwenci studiów otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które uprawniają do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu informatyki i technologii informacyjnych oraz dodatkowo certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)