O nas

 

 

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych należy do grona uczelni niepublicznych, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uczelnia została utworzona w 2004 roku i  wpisana jest pod numerem 164 do właściwego rejestru szkół wyższych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych kształci w zakresie nauk technicznych na kierunku Informatyka i posiada uprawnienia do nadawania absolwentom tytułu inżyniera.

 

Uczelnia realizuje również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Dział Projektów Europejskich. Dział realizuje własne projekty, jak również wspiera i uczestniczy w projektach realizowanych wspólnie z kadrą akademicką Uczelni, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami.

 

Inne projekty, które realizuje uczelnia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to:

 

Innowacyjne studia dla nauczycieli

IT w Polsce i na świecie

Uczę informatyki z pasją

Bez barier do własnej firmy

Ja jestem kobietą pracującą

Zostań w Polsce swoim szefem

Menadżer projektów badawczych

Profesjonalizm dźwignią handlu

Przedsiębiorcze Mazowsze

Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Start dla innowacyjnych firm II

 

 

 

 

Kontakt
Dział Projektów Europejskich
ul. Pawia 55, pok. 219
01-030 Warszawa

Tel. 22 536 54 18

Fax: 22 536 54 08

informatykazpasja@vizja.pl